הרשמה לניוזלטר

עד כמה התנאים הפיזיים משפיעים על אפקטיביות ושביעות רצון העובדים? - שני מאמרים מעניינים


כשהמשרד בא איתנו

כמעט מיותר לציין שלתנאים הפיזיים של העובדים יש השפעה ניכרת על איכות עבודתם ותחושת המחוברות שלהם. שני מאמרים עוסקים בסוגייה: האחד מנתח סקר העוסק באיכות עבודתם של עובדים במרחב עבודה פתוח (Open Space) והשני בשאלה עד כמה עובדים אפקטיביים כשהם עובדים מרחוק.

בממחקר שנערך TINYpulse ועיקריו מופיעים בפורבס. התוצאות חד משמעיות, עובדים העובדים מרחוק אפקטיביים ומרוצים יותר, בהשוואה לעובדים במשרד. כל הפרטים בלינקים.

ומצד שני, האופן ספייס - אותה תפיסה רווחת במקומות רבים, בה העבודה נעשית במרחב משותף ותפקידה הוא לעודד תקשורת פתוחה ובלתי אמצעית בין העובדים, לחזק תחושה של אחידות ושקיפות ביניהם ובכך להגדיל את המעורבות והתפוקות, נמצאה כפוגעת בתפוקות ומייצרת אינספור הסחות דעת מהעבודה עצמה.

נראה שהאופק מצוי ככל הנראה בעבודה מכל מקום כשהמשרד בא איתנו למקום בו אנו נמצאים.

וזה כבר מחבר אותנו למאמר הראשון בדבר האפקטיביות ושביעות הרצון של עובדים העובדים מרחוק.

למאמר המלא מתוך כלכליסט

תיוגים: