שירותי משאבי אנוש בארגונים / 

אבחון וייעוץ ארגוני

אבחון וייעוץ ארגוני

פיתוח ארגוני מאפשר לארגון להתאים את המבנה, את תהליכי העבודה ואת כוח העבודה לצרכים העסקיים המשתנים שלו. מטרת האבחון הארגוני היא להסביר את הקשר בין התנהגות אנושית לבין תוצאות ארגוניות.
כשאתם נתקלים ביחידה, מחלקה או תהליך שניכר שהם מתפקדים באופן שאינו תורם לארגון, זו הזדמנות לבחון מהן הסיבות לסימפטום הזה ומהן הדרכים היעילות לשפר ולהעלות את רמת הביצועים ושביעות הרצון של העובדים.
המלצות האבחון מוצגות באופן מעשי וניתן למימוש ולצידן מוצע ליווי המנהלים בתהליכי ייעוץ מערכתיים או אישיים בהתאם לצרכי היחידה והארגון.

 

מה אנחנו מציעים:

  • אבחון ארגוני

  • ייעוץ ופיתוח ארגוני

  • ליווי אישי למנהלים

  • ליווי בכניסה לתפקיד ניהולי