Please reload

הרשמה לניוזלטר
משרות
Please reload

עד כמה התנאים הפיזיים משפיעים על אפקטיביות ושביעות רצון העובדים? - שני מאמרים מעניינים

10/12/2017

 


כמעט מיותר לציין שלתנאים הפיזיים של העובדים יש השפעה ניכרת על איכות עבודתם ותחושת המחוברות שלהם. שני מאמרים עוסקים בסוגייה: האחד מנתח סקר העוסק באיכות עבודתם של עובדים במרחב עבודה פתוח (Open Space) והשני בשאלה עד כמה עובדים אפקטיביים כשהם עובדים מרחוק.

בממחקר שנערך TINYpulse  ועיקריו מופיעים בפורבס. התוצאות חד משמעיות, עובדים העובדים מרחוק אפקטיביים ומרוצים יותר, בהשוואה לעובדים במשרד. כל הפרטים בלינקים.

ומצד שני, האופן ספייס - אותה תפיסה רווחת במקומות רבים, בה העבודה נעשית במרחב משותף ותפקידה הוא לעודד תקשורת פתוחה ובלתי אמצעית בין העובדים, לחזק תחושה של אחידות ושקיפות ביניהם ובכך להגדיל את המעורבות והתפוקות, נמצאה כפוגעת בתפוקות ומייצרת אינספור הסחות דעת מהעבודה עצמה. 

נראה שהאופק מצוי ככל הנראה בעבודה מכל מקום כשהמשרד בא איתנו למקום בו אנו נמצאים.

וזה כבר מחבר אותנו למאמר הראשון בדבר האפקטיביות ושביעות הרצון של עובדים העובדים מרחוק.

 

למאמר המלא מתוך כלכליסט

 

 

 

 

Please reload

ליצירת קשר

שלוש-ארבע

גיוס, פיתוח אירגוני, יעוץ קריירה

 

מושב לכיש

נייד: 050-2128772​​

jobs@hhadar.co.il

הרשמה לניוזלטר

  • Hila's facebook
  • LinkedIn - Hila Hadar

© 2017. כל הזכויות שמורות להלה הדר. שלוש-ארבע - גיוס, פיתוח אירגוני, יעוץ קריירה